Praktisch

Schooltijden

De Lispeltuut werkt met een continurooster. Dit betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.
De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

Vakantierooster schooljaar 2023/2024  
Onderstaand treft u het vakantierooster 2023/2024 aan. De geplande verhuizing
is in dit rooster verwerkt.

vakantie  eerste dag laatste dag 
Herfstvakantie 23.10.23 27.10.23 
Kerstvakantie 25.12.23 05.01.24 
Voorjaarsvakantie 19.02.24 23.02.24 
Pasen 01.04.24 01.04.24 
Meivakantie 29.04.24 17.05.24 
Pinksteren 20.05.24 20.05.24 
Zomervakantie 22.07.24 30.08.24 

Studie- en roostervrije dagen:  
9-11-’23, studiedag 
16-2-’24, roostervrije dag 
26-2-’24, studiedag 
2-4-’24, studiedag 
14-6-’24, studiedag 
17-6-’24 roostervrije dag  
Aanvang van de lessen in het schooljaar 2024/2025: 2 september 2024. 

Vakanties en lesvrije dagen schooljaar 2024-2025

vakantieeerste daglaatste dag
Alkmaar Ontzet08.10.2408.10.24
Herfstvakantie28.10.2401.11.24
Kerstvakantie23.12.2403.01.25
Voorjaarsvakantie17.02.2521.02.25
Meivakantie (incl. Pasen en Bevrijdingsdag)21.04.2505.05.25
Hemelvaartsdag29.05.2529.05.25
Pinksteren09.06.2509.06.25
Zomervakantie14.07.2522.08.25

Studie- en roostervrije dagen: 
14.11.24, studiedag
14.02.25, roostervrije dag
24.02.25, roostervrije dag
03.03.25, studiedag
30.05.25, roostervrije dag
10.06 t/m 13.06.25 (roostervrije dagen + studiedag op 12.6)
Aanvang van de lessen in het schooljaar 2025/2026: 25 augustus 2025.  

Klachtenregeling

De Lispeltuut hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon. Hier vindt u de klachtenregeling van SaKS.

Activiteiten Commissie

Op de Lispeltuut is een Activiteiten Commissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende festiviteiten en activiteiten op school de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de sinterklaas-, paas- en kerstviering. Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes, de sportdag en de Avondvierdaagse.

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in onze schoolgids die wij jaarlijks publiceren.