Vertrouwde school, nieuwe locatie

Nu de nieuwbouw in Vroonermeer Noord echt zichtbaar wordt, wordt iets anders ook steeds duidelijker. De nieuwe huisvesting van De Lispeltuut komt er aan!

De gemeente Alkmaar heeft in februari 2017 het budget beschikbaar gesteld om op steenworp afstand van onze dependance een compleet nieuw schoolgebouw neer te zetten.

Kinderen die op hun niveau les krijgen en daarna uitwaaieren over een ‘leerplein’ om vervolgens alleen of in groepjes opdrachten uit te voeren. Dat zijn de doelen van De Lispeltuut zodat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen aan de hand van hun talenten.

Vrijheid en geborgenheid

Het beeld dat we nu hebben is een ruim gebouw waarin kinderen vrij kunnen bewegen en samenwerken, ook buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld doordat er een leerplein is. Maar door een slimme indeling kinderen behoedt voor teveel prikkels en voor geborgenheid zorgt. We willen uiteindelijk een leeromgeving waarin kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Daar staan we voor.

Kindcentrum Vroonermeer, meer dan onderwijs en opvang

Kinderen in de Vroonermeer kunnen in een vertrouwde omgeving hun jongste jaren doorbrengen. In ons nieuwe Kind Centrum zijn wij meer dan een basisschool.

Samen met Klein Alkmaar (dagopvang, peuteropvang en BSO) bieden we voor kinderen van 0 tot 13 jaar een plek voor onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning. En dat onder één dak! Het maakt de ontwikkeling van een kind in een doorlopende lijn tot 13 jaar mogelijk, zonder harde scheiding tussen onderwijs en opvang. Dat schept rust en helderheid.

Naast deze samenwerking met Klein Alkmaar, maken kinderen gebruik van de sportieve BSO SOEF en de kinderopvang Rollebol.

Programma van wensen

We hebben goed nagedacht over het programma van wensen voor de nieuwbouw. Hiervoor zijn we onder andere op bezoek geweest bij verschillende scholen en kindcentra in het land.

Uitgangspunt was om een omgeving te creëren waarin de talenten van onze leerlingen en het team optimaal de ruimte krijgen! Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we hierin zijn geslaagd en kijken we reikhalzend uit naar de oplevering in mei 2024.

Alleen kun je veel, samen kun je meer

Lispeltuut, Vroonermeerschool en Klein Alkmaar willen gezamenlijk vanuit het nieuwe kindcentrum vormgeven aan wat hen bindt:

  • Oog voor elkaar en oog voor talent
  • Gastvrijheid en keuzevrijheid
  • Kind in de hoofdrol
  • Gezondheid & Bewegend leren
  • Eigenaarschap en ouder als partner