Vertrouwde school, nieuwe locatie

Nu de nieuwbouw in Vroonermeer Noord echt zichtbaar wordt, wordt iets anders ook steeds duidelijker. De nieuwe huisvesting van De Lispeltuut komt er aan!

De gemeente Alkmaar heeft in februari 2017 het budget beschikbaar gesteld om op steenworp afstand van onze dependance een compleet nieuw schoolgebouw neer te zetten.

Kinderen die op hun niveau les krijgen en daarna uitwaaieren over een ‘leerplein’ om vervolgens alleen of in groepjes opdrachten uit te voeren. Dat zijn de doelen van De Lispeltuut zodat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen aan de hand van hun talenten.

Vrijheid en geborgenheid

Het beeld dat we nu hebben is een ruim gebouw waarin kinderen vrij kunnen bewegen en samenwerken, ook buiten het klaslokaal, bijvoorbeeld doordat er een leerplein is. Maar door een slimme indeling kinderen behoedt voor teveel prikkels en voor geborgenheid zorgt. We willen uiteindelijk een leeromgeving waarin kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Daar staan we voor.

Integraal Kind Centrum

Een belangrijke ontwikkeling die ook van invloed is op het ontwerp is het voornemen om De Lispeltuut meer te laten zijn dan ‘alleen’ een basisschool. We worden een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC houdt in dat we kinderen van 0 tot 13 jaar een plek bieden voor opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning. Het maakt de ontwikkeling van een kind in een doorlopende lijn tot 13 jaar mogelijk. Je hebt dus geen knip meer tussen kinderopvang en basisonderwijs. Dat schept rust en helderheid.

Programma van wensen

We hebben goed nagedacht over het programma van wensen voor de nieuwbouw. Hiervoor zijn we onder andere op bezoek geweest bij verschillende scholen en kindcentra in het land.

Uitgangspunt was om een omgeving te creëren waarin de talenten van onze leerlingen en het team optimaal de ruimte krijgen! Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we hierin zijn geslaagd en kijken we reikhalzend uit naar de oplevering in augustus 2023.

Alleen kun je veel, samen kun je meer

Lispeltuut, Vroonermeerschool en Kinderkroon willen gezamenlijk vanuit het nieuwe kindcentrum vormgeven aan wat hen bindt:

  • Oog voor elkaar en oog voor talent
  • Gastvrijheid en keuzevrijheid
  • Kind in de hoofdrol
  • Gezondheid & Bewegend leren
  • Eigenaarschap en ouder als partner