Meer dan school

Engels van groep 1 tot en met 8

We leven steeds meer in een internationale omgeving. De voertaal? Engels. Des te eerder kinderen deze taal leren beheersen, des te groter hun wereld wordt. De Lispeltuut biedt Engels al aan vanaf groep 1. Spelenderwijs natuurlijk. Onder meer door samen Engelse liedjes te zingen.

Gezonde School

De Lispeltuut is als Gezonde School gecertificeerd op het thema Welbevinden en op het thema Gezonde Voeding. Rondom het thema Welbevinden werken we met preventieve lesprogramma’s. Daarnaast is er structureel aandacht voor een veilig en inclusief schoolklimaat. We hebben aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen en bieden ondersteuning waar dat nodig is. Rondom het thema Gezonde Voeding stimuleren wij een gezonde pauzehap en het drinken van water. Ook worden er lesprogramma’s aangeboden gericht op Gezonde Voeding, zoals de ‘smaaklessen’. Voor beide thema’s geldt; we trekken samen op met onze leerlingen en ouders om een gezonde levensstijl te stimuleren.

Weekafsluiting

Regelmatig sluiten we de week in deze ruimte af met een voorstelling van een van onze groepen. De jonge performers kunnen hierin hun creativiteit en talenten de vrije loop laten en leren op te treden voor anderen. En ook hun schoolgenootjes hebben er iets aan: zij vormen, samen met ouders en grootouders, het publiek!

Kindcentrum Vroonermeer, meer dan onderwijs en opvang

Kinderen in de Vroonermeer kunnen in een vertrouwde omgeving hun jongste jaren doorbrengen. In ons nieuwe Kindcentrum zijn wij meer dan een basisschool. Samen met Klein Alkmaar (dagopvang, peuteropvang en BSO) bieden we voor kinderen van 0 tot 13 jaar een plek voor onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning. En dat onder één dak! Het maakt de ontwikkeling van een kind in een doorlopende lijn tot 13 jaar mogelijk, zonder harde scheiding tussen onderwijs en opvang. Dat schept rust en helderheid.
Naast deze samenwerking met Klein Alkmaar, maken kinderen gebruik van de sportieve BSO SOEF en de kinderopvang Rollebol.