Oog voor talent

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

Betekenisvol onderwijs

Hoe eerder kinderen weten wie zij zijn en wat zij kunnen, hoe beter voorbereid zij zijn op de toekomst. Eigenheid motiveert en geeft kracht en zelfvertrouwen. Deze overtuiging staat aan de basis van ons onderwijs. Wij willen kinderen helpen om hun eigen weg te vinden. Zoals de schelp Lispeltuut ‘Pluk van de Petteflet’ in de juiste richting wijst, naar het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt.

Als iets de Lispeltuut kenmerkt, is het dat wij oog hebben voor de talenten van onze kinderen en alles in het werk stellen om die talenten te ontwikkelen. Hoe wij dat doen? Door kinderen zeggenschap te laten hebben in hun leerproces. En door ons onderwijs betekenisvol te laten zijn, het te verbinden met de wereld om ons heen en met een rijke leeromgeving alle zintuigen te prikkelen.

De kern versterken

We werken regelmatig met thema’s die uit het leven gegrepen zijn en ook belangrijke vaardigheden stimuleren als samenwerken, initiatief nemen en kritisch denken. Vanuit de alledaagse werkelijkheid bouwen wij kennis en kunde op, zodat zij beter opgenomen worden.

Maar het belangrijkste bij ons talentgedreven onderwijs is dat we onderkennen dat elk kind anders is en zijn eigen aanpak verdient. Eigenlijk is het niet zo moeilijk: kinderen zijn van nature nieuwsgierig, positief ingesteld en hebben hun eigen kwaliteiten. Aan ons de taak om die kern beet te pakken en te versterken. Als een kind tijdens zijn basisschooltijd het beste uit zichzelf heeft gehaald, zijn wij in onze opdracht geslaagd.